Veel materjale eXe kasutamisest

mai 19, 2007

Internetis on avaldatud mitmete autorite poolt koostatud õppe-või juhendmaterjalid programmi eXekasutamiseks. Siia olen kokku kogunud viited nendele veebilhetedele.

Juhendmaterjalid:
Tuuli Koitjärve materjalid : http://www.koolielu.edu.ee/tuulikodukas/exe/index.html
Koolielu materjalid: http://www.koolielu.edu.ee/oppetipp/Polva/Polva7.html
Triin Marandi materjalid: http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/e-louna/exe/index.html
Tuuli Koitjärve materjalid http://www.koolielu.edu.ee/tuulikodukas/exe/index.html
Inglisekeelne juhend wikibooks’is http://en.wikibooks.org/wiki/EXELearning_User_Guide

Näited eXe kasutamisest:
http://www.hot.ee/murruke3/index.html
http://lasalg.haridus.ee/saiategu/index.html
http://www.oesel.ee/maidu/humanrights_files/human%20rights/index.html
http://edu.pri.ee/digitiiger/stiilid/
http://www.hariduskeskus.ee/oppematerjal/varvusopetus/
http://www.hariduskeskus.ee/oppematerjal/klienditeenindus/
http://www.hariduskeskus.ee/oppematerjal/omblemine/

Lisaks leiad mitmeid eXe kasutamise näiteid projekti e-Võti raames valminud digitaalstee õpiobjektide andmebaasist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/sisutootmine/e-kursuste-ja-opiobjektide-andmebaas/digitaalsete-opiobjektide-andmebaas/digitaalsete-opiobjektide-andmebaas

Advertisements

Teretulemast programmi eXe kursuse leheküljele!

aprill 16, 2007

Käesolev lehekülg on koostatud TLÜ kutsepedagoogika bakalaureuseüliõpilastele läbi viidud töötoa “eXe kasutamine” materjalide esitamiseks.