Programmi kasutamine

Programmi käivitamise avaneb kaks dialoogiakent, tegelik töö toimub Mozilla Firefox aknas.
Ülesande või teema lisamiseks kliki menüüriba käsklusel Lisa lehekülg. Kui soovid lehekülje pealkirja muuta, kliki sõnal Teema kaks korda ja anna avanenud aknas leheküljele nimi. Lehekülgi saab luua ka üksteise alla, nõnda saad kujundada loodavas sisupaketis just sulle sobiva struktuuri. Lehekülgede kustutamiseks kliki menüüriba käsklusel Kustuta. Eelnevalt vali kindlasti välja see lehekülg, mida soovid kustutada.

eXe pakub ülesannete esitamiseks ja info edastamiseks erinevaid vahendeid, mida saad lisada sobivas järjekorras.
Eelteadmised – tekstilahter vajalike eelteadmiste või tingimuste edastamiseks
Eesmärgid – tekstilahter terve paketi või ka lehekülje eesmärkide esitamiseks
Flash tekstiga – saate teksti sisse lisada flashi formaadis (swf) videofaili
Flash video – ainult flashvideo esitamiseks (swf)
Juhtumi kirjeldus –tekstilahtritega vahend juhtumianalüüsiks
Lugemine – lugemisülesande esitamiseks või tekstimaterjali edastamiseks
Manus – leheküljele faili lisamiseks
Marati – vahend valmite konstrueerimiseks ja edastamiseks
Multi select = Valikvastustega küsimus – arvuti poolt kontrollitav küsimus koos õpetaja poolt sisestatud kommentaaridega. Punkte ei loeta ja tulemusi ei salvestata
Mõtisklus – reflekteerimisülesanne
Pildigalerii – rohkem kui ühe pildi esitamiseks ühel leheküljel
Pildi luup – pildi suurendamise vahend
Pilt tekstiga – pildi ja teksti koos esitamiseks. Pilt saab paikneda teksti sees paremas või vasakus servas
SCORM Test – valikvastustega test, kus õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Tulemusi ei salvestata ja õpetajal pole võimalik neid tulemusi jälgida
Täida lüngad – lünktekst, kuhu saab sisestada (kopeerida) teksti ja muuta osa tekstis olevatest sõnadest lünkadest. Lünkade täitmist kontrollib arvuti, kuid tulemusi taas ei salvestata. Lünga tekitamiseks selekteeri sõna, mille asemele lünka soovid ning kliki välja all oleval nupul Peida>/näita sõna
Tegevus – õpijuhise, ülesandekirjelduse lisamiseks
Tõene/Väär küsimus – enesekontrolliks mõeldud küsimus koos õpetaja poolt lisatud kommentaaride lugemise võimalusega.
Vaba tekst – põhivahend tekstiliste materjalide esitamiseks lehekülje sisse etteantud suurusega aknas
Väline veebileht – vahend veebiviite edastamiseks
Wikipedia artikkel – avab lehekülje sisse Wikipedia artikli, mida õpetaja eraldi toimetada ei saa, kuid õppija saab sealt hüperlinkide abil edasi liikuda

NB! Tekstivälja täitmisel või info sisestamise kinnitamiseks kliki kindlasti välja all oleval rohelisel linnukesel – see salvestab muudatused.

Kui soovid ülesannete või tekstivälja järjekorda muuta, saad seda teha välja all olevatel nooltel klikkides.

Välja sisu muutmiseks kliki selle all oleval paberi ja pliitasi ikoonil. Pärast muudatuste sisseviimist kliki kindlasti rohelisel linnukesel.

Sisupaketi või kursuse koostamisel jälgi üldise struktuuri loogilisust ja eesmärgile vastavust. Sisupakett, kursus, tutvustus vms eXega koostatud materjalidekogum võiks sisaldada:
Avaleht – pealkiri, teema, sihtgrupp, andmed autori kohta, eesmärgid, õpitulemused jms. info, mis on vajalik materjaliga tutvujale või kursuse läbijale enne tegutsemist.
Sisukord – tekib automaatselt lehekülgede lisamisega, asub akna vasakus servas. Sõltub struktuurist, mis peaks olema loogilise ülesehitusega. Kursuse koostamisel peab arvestama didaktikanõuete- ja printsiipidega (kergemalt keerulisemale, üldiselt üksikule jne).
Sisu – leheküljel olevad materjalid (ülesanded, õpijuhendid, lugemismaterjalid, pildid, heli – ja videofailid jne). Ka lehekülje sees peab materjalide struktureerimisel jälgima loodud sisupaketi eesmärki ja sellest tulenevaid nõudeid (nt kursuse puhul didaktikanõudeid, tutvustuse puhul materjalist ülevaate saamiseks vajalikku infot jne).
Loodud kursuse, sisupaketi vm kujundamiseks pakub eXe erinevaid võimalusi. Vali sobivaim kujundus ja salvesta loodud pakett.
Näidisega saad tutvuda aadressil: http://lin2.tlu.ee/~heidi/prototyyp


Creative Commons License


This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Advertisements

%d bloggers like this: